Archive plan search

By clicking on "+" symbol you can navigate through the hierarchical tree structure of HelveticArchives.

 • HelveticArchives - Archivdatenbank der Schweizerischen Nationalbibliothek NB (2008-)
  • CDN Centre Dürrenmatt Neuchâtel (2000-)
  • GS Graphische Sammlung GS / EAD (1886-)
  • SLA Schweizerisches Literaturarchiv (1991-)
   • A
   • B
   • C
   • D
   • E
   • F
    • Faber du Faur, Irmgard: Nachlass Irmgard von Faber du Faur (1900 (ca.)-1960 (ca.))
    • Faes, Urs: Archiv Urs Faes (1960 (ca.)-2012)
    • Fankhauser, Alfred: Nachlass Alfred Fankhauser (1914-1973)
    • Fasani, Remo: Fondo Remo Fasani (1940-2011)
    • Fassbaender, Peter
    • Favre, Edouard
    • Favre, Gilberte: Collection Gilberte Favre (1944-2007)
    • Federer, Heinrich: Nachlass Heinrich Federer (1860-1981)
    • Federspiel, Jürg: Archiv Jürg Federspiel (1949-2008.01.19)
    • Felder, Anna: Archivio Anna Felder (1965-2008)
    • Fellenberg, Gottfried von: Nachlass Gottfried von Fellenberg (1831-1934)
    • Ferber, Christoph: Corrispondenza Christoph Ferber (1988-2011)
    • Ferrare, Henri: Fonds Henri Ferrare (1925-1971)
    • Flach, Jakob: Nachlass Jakob Flach (1914-1982)
    • Fontana, Gian: Relasch Gian Fontana (1914-1935)
    • Fränkel, Jonas: Nachlass von Jonas Fränkel (1879-1965)
    • Francillon, Clarisse: Fonds Clarisse Francillon (1944-1974)
    • Franzoni, Luc : Collection Luc Franzoni
    • Frei, Otto: Nachlass Otto Frei (1940-1990)
    • Freistudentenschaft Bern (1913-1990 (ca.))
    • Frey, Alexander Moritz: Teilnachlass Alexander Moritz Frey (1881-1957)
    • Frey, Eleonore: Archiv Eleonore Frey (1940 (ca.)-2014)
    • Friedli, Peter: Sammlung Peter Friedli (1935-2011)
     • A Werke
      • A-1 AutorInnenfotos alphabetisch
       • A-1-A Ackermann bis Attenhofer
       • A-1-B Bachmann - Burren
       • A-1-C Camartin - Cuneo
       • A-1-D Davi - Dütsch
       • A-1-E Echte - Eschler
       • A-1-F Faes - Frisch
       • A-1-G Gahse - Gygax
       • A-1-H Haag - Huwyler
       • A-1-I/J Imbach - Jünger
       • A-1-K Karpf - Künzli
        • A-1-Karpf Karpf, Urs
        • A-1-Kauer Kauer, Walther
        • A-1-Keiser_Helen Keiser, Helen
        • A-1-Kelter Kelter, Jochen
        • A-1-Kerr Kerr-Dürrenmatt, Charlotte
        • A-1-Kishon Kishon, Ephraim
        • A-1-Klee_Livia Klee-Meyer, Livia
        • A-1-Knef Knef, Hildegard
        • A-1-Knellwolf Knellwolf, Ulrich
        • A-1-Kobel Kobel, Ruth Elisabeth
        • A-1-Kohler Kohler, Reto
        • A-1-Kohlschütter Kohlschütter, Andreas
        • A-1-Könneker Könneker, Marie-Luise
        • A-1-Krättli Krättli, Anton
        • A-1-Krneta Krneta, Guy
        • A-1-Kübler Kübler, Arnold
        • A-1-Küffer Küffer, Hektor
         • A-1-Küffer-1 Küffer, Hektor: Korrespondenz / Dokumentation (1978)
        • A-1-Künzli Künzli, Arnold
       • A-1-L Laederach - Lukas
       • A-1-M Mächler - Musy
       • A-1-N/O Nadj_Abonji - Orelli
       • A-1-P Pankow - Pulver
       • A-1-R Rakusa - Ruoss
       • A-1-S Salis_von - Suter
       • A-1-T/U Terra - Utz
       • A-1-V Vaculík - Vogt
       • A-1-W Wächter - Wyss
       • A-1-Z Zeindler - Zürcher
     • C Lebensdokumente
     • D Sammlungen
     • E Erweiterungen
    • Frischknecht, Walter: Sammlung im Schweizerischen Literaturarchiv (1940 (ca.)-1980)
   • G
   • H
   • I, J
   • K
   • L
   • M
   • N
   • O
   • P
   • Q, R
   • S
   • T, U, V
   • W
   • X, Y, Z
  • SPS Spezialsammlungen (1898-)
  • Biokat Biografischer Katalog = Catalogue biographique (1930-2012)
  • ISplus Gesamt-Adressverzeichnis der Archive, Bibliotheken und Museen, inklusive 'Repertorium der handschriftlichen Nachlässe' (1991-)


Home|Login|de en fr it
HelveticArchives